ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมรวมน้ำใจ พ.ม.ส. ครั้งที่25

กิจกรรมบัณทิตน้อย และ ม.6

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1/1,ม.2/1,3/1

ปัจฉิม ม.6 รุ่น 4

อบรม รู้เท่าทัน สื่อ ภัยสังคม

พิธีมิสซาปิดภาคเรียน 57

ค่ายลูกเสือ บุรฉัตร ม.1-ม.3 ปี57

ถ่ายรายการ Kids Dessert

ค่ายมารีย์สัมพันธ์ วันที่ 16-17 ม.ค. 58

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 15 ม.ค.58

กิจกรรมกีฬาสี pms เกมส์ 2014 วันที่ 12-14 ม.ค.58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4 มกราคม 58

กิจกรรมฉลองปีใหม่(ครู) 25 ธ.ค.57

กิจกรรมคริสมาส์แฟร์ 22-24 ธ.ค.5 57

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57

ค่ายวิทย-คณิตศาสตร์ 57

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล

ค่ายจิตอาสา ม.6 บางละมุง จ.ชลบุรี

ค่ายจิตอาสา ม.5 จ.สมุทสาคร

อบรมครูในสังกัด หน้าที่พลเมือง

ค่ายจิตอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หมู่บ้านพุถ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 2-4 ต.ค.57

พิธีมุฑิตาจิต  6 กันยายน 2557

สัมมนา การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 กันยายน 2557

ฉลองพระนามมารีอาอุปถัมป์  5 กันยายน 2557

ทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4 กันยายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 4-6
4 กันยายน 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 1-3
3 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา

ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล 1-3
2 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา

พิธีต้อนรับพระธาตุ พระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ 19 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์18 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันภาษาไทย 25 กรกฎาคม 2557

พิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมหล่อเทียน วันที่ 7-9 ก.ค. 57 -แห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดดอกไม้ วันที่ 10 กรกฎมคม 2557

พิธีไหว้ครู วันที่พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือไทย"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557